Bratislava

1. – 7. október 2017 | Milujem svoje mesto | festival priateľstva a dobrovoľníckej pomoci | Urobme niečo dobré. Len tak, z lásky!

Prešov

22. – 27. máj 2017 | Festival Milujem svoje mesto po prvýkrát už aj v Prešove | Dobré veci sa šíria ďalej…

MILUJEM SVOJE MESTO je festival priateľstva a dobrovoľníckej pomoci.  Ide o jednu z najväčších dobrovoľníckych akcií v Bratislave, ktorú organizuje platforma Kresťania v meste v spolupráci s viacerými mestskými časťami. Čo je cieľom festivalu? Chceme spoločne urobiť niečo dobré. Len tak, z lásky. O láske sa veľa hovorí, my ju chceme prakticky prejaviť, pomôcť tým, ktorí to potrebujú či urobiť niekomu radosť. A taktiež v našom meste je stále čo zlepšovať a skrášľovať.

IV. ročník festivalu MILUJEM SVOJE MESTO sa konal v dňoch 1. – 7. októbra 2017. Na rôznych miestach Bratislavy prebiehali dobrovoľnícke brigády a zároveň bol pripravený sprievodný program. Počas existencie festivalu sa do neho zapojili už stovky dobrovoľníkov, ktorí odpracovali tisícky hodín. V spolupráci s viacerými mestskými časťami sme revitalizovali parky, natierali lavičky a zábradlia, čistili ulice, námestia i lesíky,  vykonávali rôzne upratovacie a čistiace práce, pomáhali v detských domovoch, domovoch seniorov. Do festivalu sa zapájajú jednotlivci, kresťanské komunity, občianske združenia aj firmy.

Tohtoročný festival sa začal otváracím koncertom zahraničnej hudobnej skupiny VINESONG, ktorý sa konal podvečer v nedeľu 1. októbra v centre Bratislavy na Hviezdoslavovom námestí. Počas nasledujúceho týždňa a najmä v sobotu 7. októbra sa konalo viacero dobrovoľníckych brigád. Viac správ nájdete v galérii.

 

Festival Milujem svoje mesto uskutočnil aj v Prešove. V týždni od 22. do 27. mája 2017 sa iniciatíva Kresťania v Prešove a viaceré kresťanské spoločenstvá rozhodli spolupracovať s mestom pri skrášľovaní Prešova. Stalo sa tak pred pripravovanými oslavami 770. výročia mesta Prešov. Festival pritiahol do ulíc mnoho mladých i starších ľudí, no najmä organizované skupinky študentov z rôznych prešovských stredných i základných škôl.

Nad festivalom prevzala patronát primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová, ktorá o akcii povedala: „Túto akciu hodnotím ako veľmi úspešnú v tom, že sa podarilo zaktivizovať nie len kresťanov, ale najmä mladých ľudí, ktorým na ich meste záleží.“ Všetci dobrovoľníci a aktivisti sa postarali o upratanie centra mesta, úpravu okolia školských zariadení a športovísk, úpravu vodnej nádrže Delňa, no tiež aj menšie práce ako čistenie stĺpov a natieranie zábradlí.

Brigádovalo sa tiež pri SPŠ Strojníckej, pri Nemocnici, na Solivare a na sídlisku Šváby. Dobrovoľníci skrášľovali park na Čiernom moste, pri Kmeťovom stromoradí a na Strojníckej ulici šmirgľovali a natierali zábradlia. Všade vládla skvelá atmosféra a to aj napriek nie úplne priaznivému počasiu. Zapojilo sa takmer 1200 dobrovoľníkov. Mnoho ľudí tak prejavilo, že im ich mesto nie je ľahostajné. Do akcie sa zapojilo aj viac ako 20 organizácií a spoločenstiev. Viac správ a fotografií nájdete v galérii.