Bratislava

Milujem svoje mesto je festival priateľstva a dobrovoľníckej pomoci. Ide o jednu z najväčších dobrovoľníckych akcií na území Bratislavy organizovanej platformou Kresťania v meste v spolupráci s viacerými mestskými časťami. Počas festivalu prebiehajú na viacerých miestach dobrovoľnícke brigády a zároveň je pripravený sprievodný kultúrno-športový program. Dôležitým poslaním tohto festivalu je ľudí povzbudiť do dobrovoľníckej aktivity, do vzájomnej pomoci a spoločnej služby.

III. ročník festivalu sa konal 16.- 17. septembra 2016 v Bratislave. Do dobrovoľníckych aktivít zapojilo okolo 200 dobrovoľníkov, ktorí na jedenástich miestach v Bratislave odpracovali viac ako 1300 hodín. V mestskej časti Ružinov sa brigádovalo na troch miestach. Pozornosť sa venovala chodníku medzi Gymnáziom I. Horvátha a záhradami, kde prebehlo škarpírovanie, upratovanie a zametanie. K festivalu sa v sobotu 17. septembra v Medickej záhrade pripojil aj Deň rodiny viac>>

Prešov

Prešov ožil vďaka festivalu Milujem svoje mesto. V týždni od 22. do 27. mája 2017 sa iniciatíva Kresťania v Prešove a viaceré kresťanské spoločenstvá rozhodli spolupracovať s mestom Prešov pri skrášľovaní Prešova. Stalo sa tak pred pripravovanými oslavami 770. výročia mesta Prešov. Festival pritiahol do ulíc mnoho mladých i starších ľudí, no najmä organizované skupinky študentov z rôznych prešovských stredných i základných škôl.

Nad festivalom prevzala patronát primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová, ktorá o akcii povedala: „Túto akciu hodnotím ako veľmi úspešnú v tom, že sa podarilo zaktivizovať nie len kresťanov, ale najmä mladých ľudí, ktorým na ich meste záleží.“ Všetci dobrovoľníci a aktivisti sa tak postarali o upratanie centra mesta, úpravu okolia školských zariadení a športovísk, úpravu vodnej nádrže Delňa, no tiež aj menšie práce ako čistenie stĺpov a natieranie zábradlí viac>>