Bratislava 13. – 14. 9. 2019

MILUJEM SVOJE MESTO je festival priateľstva a dobrovoľníckej pomoci. Ide o jednu z najväčších dobrovoľníckych akcií na území Bratislavy organizovanej platformou Kresťania v meste v spolupráci s viacerými mestskými časťami. Počas festivalu prebiehajú na rôznych miestach Bratislavy dobrovoľnícke brigády a zároveň je pripravený sprievodný program. Poslaním festivalu je povzbudiť ľudí do dobrovoľníckych aktivít, vzájomnej pomoci a spoločnej služby. V predchádzajúcich ročníkoch festivalu stovky dobrovoľníkov odpracovali tisícky hodín pri upratovaní a skrášľovaní nášho hlavného mesta. V spolupráci s viacerými mestskými časťami revitalizovali parky, natierali lavičky a zábradlia, čistili ulice, podchody, námestia i lesíky. Pomoc poskytli v detských domovoch, denných centrách, školách, domovoch seniorov, distribuovali stravu a ošatenie ľuďom bez domova, navštívili núdznych a opustených ľudí. Zapojili sa jednotlivci, kresťanské komunity, občianske združenia aj firmy.

V. ročník festivalu sa konal 13. a 14. septembra 2019 v Bratislave. Zapojilo sa do neho viac ako 80 dobrovoľníkov, ktorí na ôsmich miestach v Bratislave odpracovali viac ako 300 hodín. V Karlovej Vsi sa práce sústreďovali na revitalizáciu detského ihriska TORO Park. Dobrovoľníci natierali drevené i kovové prvky ihriska, aby sa deti z okolia mohli tešiť krásnemu a bezpečnému prostrediu vo svojom voľnom čase. Spolupráca s Mestskou časťou Karlova Ves sa opäť osvedčila ako výborná. Už je tradíciou, že sa brigáduje aj v Ružinove. Tu sa zhodou okolností tento rok tiež zamerali na revitalizáciu detských ihrísk, a to na Ostredkoch a na Svidníckej. Do prác sa zapojilo aj 14+ dorastencov a mladých, z čoho máme obzvlášť radosť. Maľovali sa drevené preliezky, lavice i informačná tabuľa. Svojim mladíckym elánom a kreativitou dobrovoľníci prispeli nielen k funkčnosti, ale aj k estetike ihriska, čo iste ocenia aj obyvatelia okolia, najmä deti. „Krásnu slnečnú sobotu nám urobili ešte krajšou dobrovoľníci z Milujem svoje mesto ktorí v Ružinove obnovili nátery na ihriskách v parku na Ostredkoch a na Svidníckej (Štrkovec). Ďakujeme!“

V Starom Meste sa tohto roku konali dve brigády. Jeden tím sa zameral na naplnenie potrieb Základnej školy na Škarniclovej. Čistili okolie školy, upravovali predzáhradku a dvor, pemaľovali zábradlia pred školou ako aj altánok a lavičky vo dvore. Jeden menší tím pomohol v blízkom domove dôchodcov s prípravami na nedeľné kultúrne podujatie. „Som vďačná, že v takej dobe, v akej žijeme, sú ochotní dobrovoľníci niečo takéto urobiť.“ V študentskom meste v Mlynskej doline sa dobrovoľníci pustili do čistenia okolia jedálne a záhonov, aby bolo všetko pripravené na jarné sadenie. Chodník na Atriákoch je po ich odchode na nepoznanie. Do prác sa zapojilo 10 mladých ľudí a s výsledkom ich úsilia boli na mieste veľmi spokojní. „Bol som pozrieť Vašu prácu a prácu brigádnikov – pekná robota, nadštandardná. Ako sprostredkovateľ technických vecí ohľadom brigády, Vám i celej partii brigádnikov ďakujem. Celá prístupová cesta do jedálne je o dve triedy krajšia.“

Bratislava sa vďaka festivalu Milujem svoje mesto opäť stala miestom vzájomnej pomoci, priateľstva a lásky a toto podujatie má už tradične svoje miesto medzi dobrovoľníckymi akciami v našom hlavnom meste. S mnohými zariadeniami sme naďalej v kontakte a budeme sa aj počas roka snažiť mobilizovať dobrých ľudí k vzájomnej dobrovoľnej pomoci. Tešíme sa na ďalší ročník Milujem svoje mesto v Bratislave.


Bratislava 1. – 7. 10. 2017

IV. ročník festivalu sa konal 1.- 7. októbra 2017 v Bratislave. Zapojilo sa do neho viac ako 160 dobrovoľníkov, ktorí na jedenástich miestach v Bratislave odpracovali viac ako 600 hodín. Festival sa začal otváracím koncertom zahraničnej hudobnej skupiny VINESONG, ktorý sa konal podvečer v nedeľu 1. októbra v centre Bratislavy na Hviezdoslavovom námestí. Počas nasledujúceho týždňa a najmä v sobotu 7. októbra sa konalo viacero dobrovoľníckych brigád.

V areáli Strediska sociálnych služieb na Mlynarovičovej ulici v Petržalke pomáhalo sedem dobrovoľníkov. Do pomoci sa zapojili mladší, aj ľudia v zrelšom veku. Hrabali lístie a natierali záhradný domček. Pani Táňa sa o festivale dozvedela len krátko pred jeho začiatkom od miestnej poslankyne, ale hneď ju to chytilo: „Napriek tomu, že žijeme takým ubehaným, skratkovitým životom, je dôležité obetovať kúsok svojho času na niečo dobré – v tomto prípade pomôcť starším ľuďom. Je to aj dobrá príležitosť venovať sa telesnej aktivite na čerstvom vzduchu a zároveň robiť niečo zmysluplné. Budem odchádzať s dobrým pocitom pri srdci.“ Študentka Zuzka (23) hrabala lístie v areáli a takto sa o festivale dozvedela: „O akcii mi povedal priateľ, páčila sa mi myšlienka ísť pomáhať. Nejde o náročnú prácu, aj takto sa dá oddychovať. A je tu super, sme tu spolu, je tu dobrá atmosféra.

Brigádovalo sa aj v Ružinove, v parku na Rezedovej ulici. Mládežníci čistili park od odpadkov, zametali chodníky, odstraňovali burinu a hrabali lístie. V Dúbravke v Domove jesene života na Hanulovej ulici sa do čistenia areálu zapojilo asi 25 dobrovoľníkov. Vyzbierali veľa vriec odpadu a lístia. Pracovalo sa aj v Karlovej Vsi na viacerých miestach. V Dennom centre na Lackovej ulici sa do pomoci zapojila partia mladých ľudí. Niektorí dokonca z Budapešti, ktorí študujú Bible College a prišli na víkend, aby spoznali komunitu v Bratislave. Viktoria (24) a Hailye (20) umývali okná. „Je to dobrá príležitosť pomôcť druhým. Mladí by mali slúžiť svojimi talentami Bohu. Nikdy neviete, aké dvere sa vám otvoria, kde vás Boh chce mať.“

V Parku SNP v Líščom údolí sa napriek občasnému dažďu podarilo zrevitalizovať exteriérové hracie a športové prvky. V miestnej knižnici na Jurigovom námestí skupina dobrovoľníkov umyla okná. V Mlynskej doline sa na Vysokoškolských internátoch mladí ľudia zveľaďovali areál internátov, ďalší dobrovoľníci vypratávali sklad na základnej škole na Tbiliskej ulici v Rači, ďalšie skupiny čistili lesík pri Veľkom Draždiaku, natierali lavičky v detských jasliach na Čajkovského a pracovníčky z jednej spoločnosti natierali na základnej škole na Jelenej ulici lavičky a deťom nakreslili na plot pekné obrázky. Festival bol ukončený v nedeľu 7. októbra muzikálom Doba ľadová (v mojom srdci), na ktorom účinkovala tanečno-dramatická skupina Potichu.

Bratislava sa vďaka festivalu Milujem svoje mesto stala miestom vzájomnej pomoci, priateľstva a lásky a toto podujatie má už tradične svoje miesto medzi dobrovoľníckymi akciami v našom hlavnom meste. Sme radi, že dobré myšlienky sa šíria ďalej. V tomto roku sa festival MILUJEM SVOJE MESTO konal už aj v Prešove a tešíme sa na ďalší ročník v Bratislave.


Prešov 22. – 27. 5. 2017

V roku 2017 sa festival Milujem svoje mesto konal už aj v Prešove. V maturitnom týždni od 22. do 27. mája 2017 sa iniciatíva Kresťania v Prešove a iné kresťanské spoločenstvá rozhodli spolupracovať s mestom Prešov pri skrášľovaní Prešova. Stalo sa tak pred pripravovanými oslavami 770. výročia mesta Prešov. Festival s názvom Milujem svoje mesto je festivalom priateľstva a dobrovoľníckej činnosti a pritiahol do ulíc mnoho mladých i starších ľudí, no najmä organizované skupinky študentov z rôznych prešovských stredných i základných škôl. „Vidím v ľuďoch, že sú zadriemaní, zahľadení do seba a svojich problémov a riešením je práve to, že vyjdeme zo seba.“ skonštatoval organizátor Viktor Baltes. Po minulé roky sa tento festival úspešne organizoval v Bratislave, v Prešove sa koná po prvýkrát. Nad týmto projektom prevzala patronát primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová, ktorá nám povedala: „Túto akciu hodnotím ako veľmi úspešnú v tom, že sa podarilo zaktivizovať nie len kresťanov, ale najmä mladých ľudí, ktorým na ich meste záleží.“ Všetci dobrovoľníci a aktivisti sa tak postarali o upratanie centra mesta, úpravu okolia školských zariadení a športovísk, úpravu vodnej nádrže Delňa, no tiež aj menšie práce ako čistenie stĺpov a natieranie zábradlí.

„Nečakal som, že sa zapojí toľko ľudí, nečakal som z toho ani polovicu.“ nadšene rozprával Viktor Baltes. „Je úžasné, že sa zapojilo takmer 1200 dobrovoľníkov,“ doplnila primátorka mesta Prešov. Mnoho ľudí tak prejavilo, že im ich mesto nie je ľahostajné. Jeden z organizátorov, Gabriel Paľa, pripomenul, že úmyslom tejto akcie bolo aj strhnúť obyvateľov Prešova k angažovanosti a záujmu o mesto a okolie, v ktorom ľudia žijú: „Vyzývali sme ľudí urobiť pre mesto niečo len tak, bez nároku na odmenu, nie zo zištných dôvodov, ale preto, lebo Milujem svoje mesto. A boli sme veľmi milo prekvapení nielen počtom dobrovoľníkov, ale aj účasťou tých, ktorých mnohí nazývajú ako neprispôsobiví. Áno, pomôcť prišli aj rómovia z Tehelne. Máme aj množstvo ďalších pozitívnych svedectiev z tejto dobrovoľníckej akcie.“ Ďalší z organizátorov Radomír Kizek povedal, že „už dávno nebolo vidieť v Prešove toľko pozitívnej energie, ako počas toho týždňa. Do akcie sa zapojilo viac 20 organizácií a spoločenstiev, z ktorých bolo 13 základných a stredných škôl a gymnázií z Prešova, za čo by som im chcel v mene nášho organizačného výboru veľmi pekne poďakovať a vysloviť im uznanie za ich ochotu prispieť svojim dielom k skrášleniu mesta.“

Súčasťou tejto akcie bol aj koncert gospelovej kapely ESPÉ, ktorý sa konal v piatok 26.5. na Hlavnej ulici. Líder kapely Julo Slovák uviedol: „Veľmi sa nám páči, čo sa tu robilo počas tohto týždňa. Prešov evidujem už mnohé roky ako centrum diania prebudeneckých a kresťanských vecí na Slovensku a vidím, že jednota a spolupráca medzi kresťanmi krásne odzrkadľuje to, čo sa tu vlastne deje. Som z toho nadšený.“ V sobotu sa celý festival zakončil guľášom a slávnostným ukončením. Mgr. Pavol Biroš za iniciatívu Kresťania v Prešove poznamenal: „Hoci táto akcia bola vyčerpávajúca pre náš tím, dennodenne sme videli ovocie, ktoré prinášala. Mohla by sa v Prešove organizovať častejšie, ale chce to viac ochotných ľudí a času na prípravu.“ Primátorka na záver dodala, že by bolo krásne urobiť z festivalu Milujem svoje mesto každoročnú tradíciu v Prešove. Prešov sa tak po týždni intenzívnych úprav stal opäť krajším a veríme, že pritiahne aj viac turistov z blízkeho i vzdialeného okolia.

Akcia sa stretla s pozitívnym ohlasom Prešovčanov, ktorí nemohli prehliadnuť desiatky pracujúcich v centre mesta, ale aj v rôznych mestských častiach. Ostáva veriť, že prianie primátorky mesta Prešov Ing. Andrei Turčanovej urobiť z tejto nevšednej a jedinečnej akcie tradíciu sa v budúcnosti naplní a život v Prešove bude každým rokom krajším a lepším.

Viac informácií a fotografií nájdete na FB Milujem svoje mesto – Prešov.


Bratislava 16. – 17. 9. 2016

III. ročník festivalu Milujem svoje mesto sa konal 16.- 17. septembra 2016 v Bratislave. Do dobrovoľníckych brigád sa zapojilo okolo 200 dobrovoľníkov, ktorí na jedenástich miestach v Bratislave odpracovali viac ako 1300 hodín.

Pomáhalo sa pri revitalizácii denných centier na Dlhých Dieloch aj v Karlovej Vsi. Vládla tu dobrá nálada a atmosféra. Ako nám prezradila sociálna pracovníčka MÚ Karlova Ves – Hanka Štetinová, táto akcia im veľmi pomohla zlepšiť občas napäté vzájomné vzťahy so seniormi. V karloveskom kultúrnom centre na Molecovej ulici si rukávy do práce vyhrnulo takmer 30 ľudí. Dokončovali sa úpravy vonkajších priestorov – výsadba ovocných kríkov a ruží, z drevených paliet pripravili pekné posedenie.

V mestskej časti Ružinov sa brigádovalo na troch miestach. Pozornosť sa venovala chodníku medzi Gymnáziom I. Horvátha a záhradami, kde prebehlo škarpírovanie, upratovanie a zametanie. Na Haburskej ulici sa dobrovoľníci pustili do natierania plota na detskom ihrisku a na Jégeho ulici sa upratovalo a čistilo okolie.

V Novom Meste sa do skrášľovania nášho mesta pridala skupinka nadšencov prevažne zo spoločenstva Apoštolskej cirkvi. Aj spoločenstvo Martindom tu malo svojich zástupcov. Pustili sa do šmirgľovania a natierania plotu na Kuchajde. Ďalším miestom, ktoré sa upratovalo, bola Filiálka – opustený koľajový železničný priestor neďaleko Istropolisu. Podarilo sa tu vyzbierať niekoľko veľkých vriec odpadu. Pracovalo sa aj v nocľahárni De Paul neďaleko letiska. Vládla tu živá pracovná atmosféra. Tím ľudí zo spoločenstva Otcov dom pomohli upratovaním vylepšiť miesto, kde chodia prespávať ľudia bez domova.

K festivalu sa v sobotu 17. septembra v Medickej záhrade pripojil aj Deň rodiny, ktorý zastrešovalo Fórum kresťanských inštitúcií. Pod heslom „Rodina mestu, mesto rodine“ chceli organizátori podujatia dať do pozornosti projekty, ktoré mesto Bratislava a jej mestské časti robia pre rodiny. Stovky detí a dospelých prišli podporiť dôležitosť a hodnotu rodiny ako základ našej spoločnosti. Kultúrno-zábavný program bol zavŕšením rodinných podujatí, ktoré  sa počas tohto roka konali na 50. miestach Slovenska. Okrem hudobného programu sa na pódiu objavil aj kúzelník a pre malé deti bolo pripravené bábkové divadlo. Veľkým povzbudením bolo aj svedectvo manželov, ktorí sú spolu 50 rokov a popri svojich šiestich deťoch pomáhali v ubytovni Fortuna rodinám a deťom v ťažkých situáciách. Pre deti bol pripravený skákací hrad a ďalšie športové stanovištia. Podujatie prišli podporiť zástupcovia magistrátu i jednotlivých mestských častí Bratislavy a aj europoslankyňa Anna Záborská. Zakladateľ a riadiateľ platformy Marek Krajčí vyjadril svoju vďačnosť FKI aj ostatným partnerom, že organizujú takéto podujatia, lebo podpora vlády a inštitúcii je nutná. V areáli záhrady mali priestor viaceré kresťanské organizácie, ktoré prestavili svoju činnosť pre spoločenstvá i verejnosť. K dispozícii bol aj poradenský stan, v ktorom odbornú pomoc v oblasti rodičovstva, výchovy, manželstva, plánovaného rodičovstva a riešenia neplodnosti ponúkali ďalšie prizvané organizácie zaoberajúce sa pomocou rodine.

Vyvrcholením III. ročníka festivalu Milujem svoje mesto bola konferencia “Slobodní”, ktorá sa konala 17.-18. septembra  v športovej hale Elán. Na konferenciu prijali pozvanie vzácni rečníci manželia Sergio a Kathleen Scataglini z Argentíny.  Priniesli slovo o živej nádeji, viere a slobode v Ježišovi Kristovi. Je dôležité, aby kresťania vedeli spolupracovať a meniť svet okolo seba. Vyjadrenie tejto jednoty sa mocne prejavilo v spoločných modlitbách za našu krajinu, za predstaviteľov politického života a za jednotu cirkvi na Slovensku. Počas konferencie paralelne prebiehal aj program “Deti v meste”, pre deti vo veku 4-12 rokov.

Viac informácií a fotografií nájdete na FB Kresťania v meste.